ÖKOISKOLA

Ismét megnyertük az Ökoiskola címet

"Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit."

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatániskolánk, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája 2021-ben pályázat útján ismét elnyerte az" ÖKO Iskola" címet, mely 2024-ig jogosítja fel iskolánkat az ÖKOISKOLA CÍM és LOGÓ használatára.

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az ökoiskola olyan iskolák, melyek tevékenységüket oly módon igyekeznek végezni, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit és megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Abban különböznek egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén, az energiagazdálkodás, a környezetvédelem, az egészséges életmód, a programok, rendezvények, túrák szervezése, a hulladékgyűjtések területén is. A pedagógusok feladata, hogy mindezt játékosan becsempésszék a tanulók mindennapjaiba.

Mitől innovatívak az ökoiskolák?

Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg:
1. Pedagógiai szinten
2. A társas kapcsolatok szintjén
3. Technikai, gazdasági szinten

Pedagógiai szinten az ökoiskolák:

• a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítik az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben,
• az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak,
• a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt,
• a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,
• hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka,
• hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak,
• hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak. A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:
• takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
• csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
• az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani,
• megteremteni az egészséges életmód iskolai feltételeit.

A MEGÚJÍTOTT ÖKOISKOLA cím kötelez!

Reméljük kitartó lelkesedésünkkel és sok-sok színes programmal hatni tudunk gyermekeinkre, hogy elhiggyék, sokat tudnak tenni környezetük és jövőjük érdekében.

       Andrássy Tiborné                                    Körmendiné Hajdu Gyöngyi

     tagintézményvezető                               tagintézményvezető helyettes


(2023. 09. 01.)

(2023. 08. 31.)

(2021.08.17.)

(2022.09.01.)

(2021.08.30.)

(2021.08.31.)

(2018.10.13.)


(2018.10.13.)

(2018.10.13.)

(2019.09.01.)

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el