Iskolánk története

1936 - 1946. Az iskola csak tagiskola, igazgatásilag a Petőfi iskolához tartozik. Négy tanulócsoport működik 180 beírt tanulóval.

Az 1936. október 15-i jegyzőkönyv szerint nem kívánt nívójú a rokkanttelepi iskola osztályösszevonása, de más megoldás nem kínálkozott a 2-3. és az 5-6. osztályok csekély létszáma miatt. A szegény tanulókat karácsonyi segélyben részesítették, a tavasz folyamán az iskola udvarára gyümölcsfát és díszcserjéket ültettek. Év végén a tanítást osztályvizsgával zárták.

1940-ben a katonai beszállásolások miatt a Petőfi utcai iskola tanulói is a Rokkanttelepi iskolában tanultak felváltva. A nyolc osztályú elemi népiskola 7. osztálya már ebben a tanévben megnyílt a Petőfi iskolában vegyes osztályként 34-es tanulólétszámmal, majd az 1941/42-es tanévben bővült a 8. osztállyal.

Ekkor a rokkanttelepi iskolában megszűnt az összevont 5-6. osztály és az 5-8. osztályig tanköteles korú gyerekek a Petőfi iskolába jártak.

Az 1941/42-es tanévben hol a Petőfi, hol a Rokkanttelepi iskolába folyt a tanítás. Katonai beszállásolások és egyéb okok miatt sokszor szünetelt a tanítás, ami kiváltotta a változó és csökkentett idővel való oktatást.

Az 1944/45-ös tanévben 4 tanulócsoport működött. E tanév szintén rövidített, megszakításokkal eltelt időszak volt a közvetlen háborús viszonyok következtében.

Az 1948/49-es tanévtől kezdve ismét csak alsó tagozat működött, a felső tagozat a Petőfi Általános Iskolába járt.

1953. szeptember 1-jén a Rokkanttelepi iskola önálló igazgatású iskolává vált. Ekkor nyílt meg a felső tagozat és lett teljes értékű, önálló igazgatású iskola. Ugyancsak ekkor változtatták II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola névre nevét, a II. Rákóczi Ferenc szabadságharc 250. évfordulóján. Ebben az évben jelentősen nőtt az alsó tagozatosok száma, ezt az emelkedést nagymértékben befolyásolta a Zója Leánynevelő Intézet létszámemelkedése is.

1960/61-es tanév kiemelkedő jelentőségű, mert ekkor indult meg az új iskola épületében először a tanítás 6 tanteremben. 18 tanulócsoport működött. E tanév elején célul tűzték ki, hogy minél több bukásmentes osztály legyen, - tanév végére 6 ilyen osztály lett. Ebben az évben volt először a dolgozók iskolája, levelező tagozatként.

Az 1961/62-es tanévben nőtt a tanulólétszám, mert ebbe az iskolába jártak a kaposfüredi felső tagozatos tanulók is.

Az 1963/64-es tanévtől a régi és az új épület együttese nyugodt légkört és helyet biztosított a tanításnak. A szakos ellátottság nem minden tantárgy tanításában volt biztosított. Kiemelt feladatnak tekintették az iskola környékének szebbé tételét. Ősszel és tavasszal igazi parképítő munkát végeztek, a tanulók teljes lendülettel építették a sportpályájukat. A tanév vén a pályán tornabemutatót tartottak. A kultúrált környezetben a nevelők minőségi munkára törekedtek. A sokrétű oktató és nevelő munkában kifejlődött a nevelőtestület egysége. Az új nevelők is gyorsan bekapcsolódtak a régi kollektív testületbe.

Az 1966/67-es tanévben iskolánk nagyszabású ünnepséget rendezett az iskola névadójáról, és ez alkalommal leplezték le II. Rákóczi Ferenc szobrát.

Az 1967/68-as tanévben az osztálycsoportok száma már 20-ra nőtt. E tanévben csatolták az iskolához Töröcske felső tagozatát, mivel már Magyaregres és Kaposfüred is ebbe az iskolába járt. Így körzeti iskola lett. Ebben az évben indult a Szülők Akadémiája, amely hatékonyan elősegítette a szülők nevelői tevékenységét.

Az 1969/70-es tanévben már 8 körzeti iskola tartozott az iskolához (Kaposfüred, Magyaregres, Töröcske, Zselicszentpál, Zselickislak, Kaposszerdahely, Szenna, Simonfa ).

Az 1976/77-es tanévben indult a zenei tagozat.

Az 1979/80-as tanévben adták át a tornatermet, és beindult a korrekciós osztály. A tanuló összetétel heterogénebbé vált, ennek következtében több nevelési-oktatási feladatot árnyaltabb, érzelmileg telitettebb pedagógiai igényességgel kell megoldani. Az állami gondozott tanulók száma magas, ők a Zója Nevelőotthon lakói.

Az 1982/83-as tanévtől tagiskola nem tartozik az iskolához.

Az 1984/85-ös tanévtől a felső tagozatban az 5.c osztályosok labdarúgásból szerezhetnek alaposabb ismereteket.

Az 1987/88-as tanévben a sport és a zene megszerettetése sok szép eredményt hozott. Énekkaraink arany minősítést kaptak, a hatodik osztályos labdarúgóink 9 kupát szereztek, a 8. osztály "Somogy válogatott" néven Belgiumban négy ország tornáján I. helyezést ért el.

Az 1990/91-es tanévben a sportudvaron nagyméretű füves labdarúgópálya lett kialakítva. Mindkét énekkar arany minősítést kapott, a felsős énekkar elnyerte az "Év kórusa" címet.

E tanévben indult be a 8. osztályt végzett leányok számára a két éves szakiskolai képzés. Főként háztartási ismereteket tanultak.

Az 1993/94-es tanévben az alsó tagozatban megszűnt az ének-zene tagozat, beindult a mindennapos testnevelés és az úszásoktatás.

1994. december 3-án iskolánk sportjáért alapítványi bált rendeztünk.

Az 1995/96-os tanév mottója "Megkedveltetni az iskolát", a szülők, nevelők együtt mázolták a kisiskola ajtóit és ablakait. Óvodásoknak, szülőknek tornát tartottunk heti két alkalommal. Diákjaink januárban sítáborban vettek részt Szlovákiában. Ebben az évben ünnepeltük iskolánk fennállásának 60. évfordulóját.

Az 1996/97-es tanévben iskolánk nyitottabbá vált, új tevékenységek, lehetőségek nyíltak gyermekeink számára. A tanév során kialakítottunk egy számítógépes szaktantermet.

1997.szeptember 1-jén a megújult, barátságos nagyiskola épületében vártuk tanulóinkat. Megszűnt a kisiskola, melynek épülete már nem biztosította a zavartalan oktatást, környezete lehangoló volt. A nagyiskola épületében melegítőkonyha, gyakorlati műhely és könyvtár került kialakításra.

Az 1999/2000-es tanévben kialakítottunk egy konditermet a tornaterem szomszédságában, elkészült a sportpályánk pályavilágítása.

2000/2001 – es tanévben megújítottuk a Lépésről-lépésre programunkat, amely az óvoda és az iskola közötti átmenetet segíti.

2005/2006 os tanévben - a HEFOP 3.1.3. Felkészülés a kompetencia-alapú oktatásra pályázat keretén belül nagyarányú informatikai fejlesztés valósult meg. Minden tanteremben internet elérhetőség, digitális tábla, projektor és laptop került kiépítésre. Kompetencia-alapú tankönyveket használtunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A nevelőtestület valamennyi tagja elvégezte a kooperatív tanulási módszerek tanfolyamot. A módszer alkalmazása a tevékenységközpontúságra épít, melyet beépítettünk valamennyi tantárgy tanításába.

2009. márciusban ünnepelte iskolánk a labdarúgó osztályok 25 éves évfordulóját. Ünnepi műsorral, emlékfa ültetéssel és a volt tanítványok, edzők baráti beszélgetésével ünnepeltük ezt a jeles eseményt a Rákóczi- hét keretén belül. A labdarúgó osztályok történetéről ünnepi kiadvány is készült.

2009. Intézményi átszervezés miatt a 11 általános iskolát a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolához, mint fő intézményhez integrálták. Iskolánk korábbi neve a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola helyett Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája lett.

2011-ben ünnepelte iskolánk fennállásának 75. évfordulóját. A nagyszabású ünnepi gálaműsoron felléptek jelen és volt tanítványok. Erre az alkalomra kibocsátottunk egy jubileumi emlékplakettet, melyet azok a volt diákok, kollégák kapták meg, akik kiemelkedő tevékenységükkel, eredményeikkel iskolánk jó hírét erősítették.

2011-ben "Bűvös barangolások" címmel a Duna TV egy olyan filmet forgatott, amelyben tanulóink mutatták be városunk nevezetességeit és meghatározó személyiségeit.

Még ebben az évben Iskolaportré kiadvány, került kiadásra, valamint a Kapos TV "Pályaválasztási magazin" című műsor keretén belül Iskolafilm készült.

2014/2015-ös tanévben négy jó gyakorlattal és négy innovációval pályáztunk a Referencia iskolai minősítésre. Az előminősítés megtörtént, de a záróminősítésre sajnos országos szinten már nem került sor.

2015 szeptemberétől változás történt az iskola vezetése terén. Kulcsárné Galetics Ibolya, aki hosszú éveken keresztül meghatározó egyénisége és vezetője volt az iskolának nyugállományba ment. Az intézmény vezetői feladatát Andrássy Tibornét tagintézmény-vezető látja el azóta is.

2015/2016- os tanévben a "Sport legyen a tiéd" projekt keretén belül Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Asztalitenisz Szövetség és a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával 1 millió Ft értékben versenyasztalokat, versenyütőket és adagológépeket kaptunk az asztalitenisz sportág támogatására. Ebben az évben az EDUROM EFOP-3.2-4-16-2016-00001 Sulinet, WIFI hálózat fejlesztése megtörtént. Intézményünk még egy interaktív panellel is gazdagodott.

2017. január 01-től fenntartóváltás történt. A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata helyett a Kaposvári Tankerületi Központ vette át iskolánk üzemeltetését.

2017 tavaszán három évre öt saját jó gyakorlattal sikeresen pályáztunk az Oktatási Hivatal első ízben meghirdetett "Bázisintézménye" címre. Ebben a tanévben sikeresen pályáztunk az Ökoiskola címre is.

2017-től bekapcsolódtunk a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának Állatasszisztált programjában, melynek keretén belül az alsó tagozatos osztályokba törpenyuszik "költöztek". Ebben a tanévben megkezdődött az E-Kréta napló bevezetésének kipróbálása, mely 2018-tól már felváltotta a papíralapú naplóvezetést.

2017/2018-as tanévben eredményes intézmény-vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt.

2018/2019-es tanévben a Kaposvár Megyei Jogú Város TOP-6.5.1-15 Épület építészeti és energetikai korszerűsítése projekt keretén belül az iskolaépület teljes energetikai felújítása megtörtént. Az épület szigetelése, festése, nyílászárók részleges cseréje, fűtéskorszerűsítése következtében sokkal szebb, komfortosabb és takarékosabban üzemeltethető lett az iskola.

Szintén ebben a tanévben az EFOP-4.1.3-17 2017-00062 pályázat keretében elektromos térelválasztó függöny került kiépítésre a tornateremben. Felújításra kerültek a mosdók is, valamint több új sporteszköz, kondicionálógépek beszerzése is megvalósult a projektben.

2019 tavaszán további jó gyakorlatokkal a 2020-2023-as időszakra második alkalommal is elnyertük az Oktatási Hivatal "Bázisintézménye" címet. Ebből adódóan tovább folytattuk jó gyakorlataink bemutatását, átadását más intézmények számára.

Ebben a tanévben a MATE Kaposvári Campus partnerintézménye lettünk. Ez közös szakmai programokat, pályázatokat és a hallgatói képzésben való aktív részvételt eredményezte iskolánknak.

Tanulóink testi fejlődése mellett nagyon fontosnak tartjuk a lelki egészségfejlesztést is, ezért 2019-ben sikeresen pályáztunk a Boldog Iskola Programra. Az aktuális témákat valamennyi osztályunkban havi egy alkalommal képzett pedagógusok végzik.

2019 májusában "Az év együttnevelő intézménye" lett iskolánk, melyet az országos szinten összesen hat intézmény kapta meg. Az Országos Gyógypedagógiai Egyesület példaértékűnek ítélte az intézményünkben hosszú évek óta folyó integrációs tevékenységet, befogadó szemléletet és a pedagógusok szakmai felkészültségét.

2020/2021-es tanévben második alkalommal is elnyertük az Ökoiskolai címet, valamint megpályáztuk az Iskolakert Alap programot, melynek keretén belül Iskolakert került kialakításra az iskolaudvaron.

2020-tól az új Nemzeti Alaptanterv lehetőséget adott arra, hogy az alsó tagozaton 1. osztálytól felmenő rendszerben bevezessük a Sakk-logika, 7-8. évfolyamokon pedig a Gazdasági és pénzügyi kultúra tantárgyakat.

2021/2022-es tanévben sikeresen pályáztunk a MENSI Mentoring for School Improvement nemzetközi projektre, mely a digitális gyakorlatok elterjesztésére irányult. A program keretén felmértük a tanulók, pedagógusok digitális kompetenciáit, az iskola infrastrukturális helyzetét és elkészítettük A Digitális Stratégiánkat. Országos szinten betekintést nyerhettünk és oszthattunk meg több digitális jógyakorlatot. A projektben eszközfejlesztés (projektorok) is megvalósult.

2022 szeptemberétől Örökös Boldog Iskola lettünk.

2023 tavaszán újabb öt innovációval harmadik alkalommal nyertük el 2023-2026-ig tartó időszakra az Oktatási Hivatal "Bázisintézménye címet.

2023 szeptemberétől a Magyar Diákspot Szövetség Aktív Iskola programját kezdtük el sokrétű szabadidős és sport jellegű programok szervezésével. Ez a tevékenységünk szervesen kapcsolódik az "Egészséges Kaposvár 2030" programhoz is.

Ide írhatsz...

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el